Priser

Ledige tomter!

Tomt 14 er til salgs til kr 500.000,-.  10, 15, og 16 er til salgs til kr 600.000,-. Tomt 12 selges for kr 650.000,-. Ta kontakt for gunstige tomt+hytte pakker!

Det er bygget 8 hytter og solgt ytterligere 3 tomter på feltet.

Vei, vann, strøm og kloakk er fremført til tomtegrensen noe som gir en enklere og rimeligere byggeprosess.

Tomtene har ingen forpliktelse med hensyn til valg av hytteleverandør eller byggetidspunkt. Du bygger altså hva du vil, når du vil. Se reguleringsbestemmelser for detaljer.

Båtplasser er ledig i nytt anlegg lokalt og koster kun kr 50.000,-.

Oversikt over estimerte kostnader ved kjøp
Oppmåling: Tomtene selges ferdig oppmålt (inkludert i prisen)
Tinglysing og 2,5% dok.avg på tomteprisen tilkommer
Tilkobling vann: Ålesund kommunes gjeldende satser

Årlige kommunale avgifter: 
Ålesund kommunes gjeldende satser

Drift av hyttefeltet
Hytteforening står for drift og dette koster kr 248,-/mnd for hytter og kr 81,-/mnd for tomter. Driftskostnader gjelder vei og øvrige anlegg, grøntareal m.m

Vi henviser til kommunens sider for oppdaterte takster. 

Legg igjen en kommentar