Priser

Ledige tomter!

Tomt 14 er til salgs til kr 399.000,-. Tomt 10, 15 og 16 er til salgs til kr 449.000,-. Tomt 12 selges for kr 499.000,-. Ta kontakt for gunstige tomt+hytte pakker!

Det er bygget 8 hytter og solgt ytterligere 3 tomter på feltet.

Vei, vann, strøm og kloakk er fremført til tomtegrensen noe som gir en enklere og rimeligere byggeprosess.

Tomtene har ingen forpliktelse med hensyn til valg av hytteleverandør eller byggetidspunkt. Du bygger altså hva du vil, når du vil. Se reguleringsbestemmelser for detaljer.

Båtplasser er ledig i nytt anlegg lokalt og koster kun kr 50.000,-.

Oversikt over estimerte kostnader ved kjøp
Oppmåling: Tomtene selges ferdig oppmålt (inkludert i prisen)
Tinglysing og 2,5% dok.avg på tomteprisen tilkommer
Tilkobling vann: kr 12.026 (2016 sats)

Årlige kommunale avgifter: 
Abonnementsgebyr vann: kr 1 472 + mva, pluss kr 8,15 + mva pr BRA (2012 sats)
Renovasjon fritidsbolig: kr 567 + mva (2012 sats)

Drift av hyttefeltet
Hytteforening står for drift og dette koster kr 200,-/mnd for hytter og kr 70,-/mnd for tomter. Driftskostnader gjelder vei og øvrige anlegg, grøntareal m.m

Vi henviser til kommunens sider for oppdaterte takster. 

Legg igjen en kommentar